...

Vừa hợp tác với McDonald’s, BTS lại được bổ nhiệm làm đại sứ thương hiệu của Louis Vuitton

BTS lại một lần nữa chứng minh được tầm ảnh hưởng của mình khi trở thành đại sứ của thương hiệu nổi tiếng thế giới.