...

Chỉ từ những hành động nhỏ này của hội bạn gái, người khác sẽ biết ngay bạn có được giáo dục cẩn thận không

Đều là các quy tắc ứng xử cơ bản nhưng nếu vô tình hoặc cố ý bỏ qua, bạn sẽ rất dễ "mất điểm" trong mắt người khác đấy.