#MENSA

Có 2 kết quả với Hashtag “MENSA”

Những thiên tài nhí sở hữu IQ cao nhất thế giới: người 12 tuổi đã là sinh viên, bạn nhỏ nhất mới 3 tuổi

Những thiên tài nhí sở hữu IQ cao nhất thế giới: người 12 tuổi đã là sinh viên, bạn nhỏ nhất mới 3 tuổi