#MET GALA

Có 11 kết quả với Hashtag “MET GALA”

Quên hình tượng mờ nhạt ở Met Gala đi, Rosé lại quay về với tạo hình “chân ái” rồi đây

Quên hình tượng mờ nhạt ở Met Gala đi, Rosé lại quay về với tạo hình “chân ái” rồi đây