# mồ hôi

Có 4 kết quả với Hashtag “ mồ hôi”

Chuyện thật như đùa: bê tông trên sao Hoả có thể được làm từ… mồ hôi của phi hành gia

Chuyện thật như đùa: bê tông trên sao Hoả có thể được làm từ… mồ hôi của phi hành gia