#MƯA PHÙN#MƯA PHÙN

...

Nồm ẩm ở miền Bắc còn kéo dài đến khi nào?

Chuyên gia khí tượng lý giải hiện tượng nồm ẩm ở miền Bắc và dự báo thời tiết khu vực trong những ngày tới.