#NAM SINH LỚP 7

2 kết quả với Hashtag “NAM SINH LỚP 7”

  • Nam sinh Quảng Nam không tham của rơi!

    Với hành động đẹp và việc làm tốt, trong buổi sáng chào cờ đầu tuần, trường THCS Phan Châu Trinh đã tuyên dương tinh thần nhặt của rơi trả lại cho người mất của bạn Võ Văn Trí Tài trước toàn trường.