...

Các chấm màu xanh lá cây và màu cam trên iPhone là gì?

Đôi khi bạn sẽ nhìn thấy một chấm màu cam và một chấm màu xanh lá cây xuất hiện ở góc trên cùng của màn hình iPhone, đó là gì?