#NGHỀ TRUYỀN THỐNG

1 kết quả với Hashtag “NGHỀ TRUYỀN THỐNG”

  • Rộn ràng Festival nghề truyền thống Huế

    TNTP - Festival Nghề truyền thống Huế lần thứ 8 (2019) với chủ đề “Tinh hoa nghề Việt” tại thành phố Huế đem lại không khí rộn ràng, đậm đà màu sắc Việt