...

Nguồn gốc của quả dưa hấu rất có thể không bắt nguồn từ Mai An Tiêm

Chúng ta đều từng đọc Sự tích quả Dưa hấu và cho rằng người trồng quả dưa hấu đầu tiên là Mai An Tiêm, nhưng sự thật hình như không phải như vậy?!

Tin đọc nhiều