...

Nhiều trường đại học bắt đầu xét tuyển nguyện vọng bổ sung

Sau khi công bố điểm chuẩn, nhiều trường còn thiếu chỉ tiêu vẫn tiếp tục xét tuyển thêm nguyện vọng.

Tin đọc nhiều