...

Tiết lộ thân thế thực sự của “chị ba bất biến” nắm giữ mọi kỷ lục "Nhanh như chớp nhí"

Ba lần tham gia chương trình Nhanh như chớp nhí là ba lần trả lời đúng 10/10 câu hỏi của chương trình. “Chị ba bất biến” với gương mặt hờn cả thế giới đang nắm giữ hầu như mọi kỷ lục của Nhanh như chớp nhí.

Tin đọc nhiều