...

Tăng tỷ lệ sách giáo khoa được sử dụng lại nhiều lần

Bộ GD&ĐT nhận phản ánh của một số cử tri, hiện nay sách giáo khoa các cấp học chỉ sử dụng được một lần gây lãng phí. Vì vậy cần phải xem xét lại thiết kế sách giáo khoa cho phù hợp.

Tin đọc nhiều