...

Chung tay giảm "ô nhiễm trắng" với dự án "Đổi bọc vở nilon lấy bọc vở giấy"

“Đổi bọc vở nilon lấy bọc vở giấy” là dự án của nhóm học sinh lớp 3 cùng cô giáo Bùi Minh Thủy (Trường Liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Ngôi Sao Hà Nội) thực hiện nhằm đẩy lùi “ô nhiễm trắng”, bảo vệ môi trường.

Tin đọc nhiều