...

Sẽ ra sao nếu phần lớn của Trái đất không còn được bao phủ bởi nước?

71% Trái đất được bao phủ bởi nước và khoảng đất liền mà chúng ta đang sinh sống chỉ chiếm 29% còn lại. Biết được điều này, có bao giờ bạn tự hỏi sẽ ra sao nếu đất và nước đổi chỗ cho nhau?

Tin đọc nhiều