#Phượng Chanel

Có 4 kết quả với Hashtag “Phượng Chanel”

Mỹ Uyên - con gái Phượng Chanel được khen 'xinh hơn mẹ' dù không trang điểm

Mỹ Uyên - con gái Phượng Chanel được khen "xinh hơn mẹ" dù không trang điểm