# Rap Việt mùa 2

Có 39 kết quả với Hashtag “ Rap Việt mùa 2”

Bình Gold bất ngờ thông báo sẽ thay Rhymastic làm HLV tại Rap Việt mùa 2

Bình Gold bất ngờ thông báo sẽ thay Rhymastic làm HLV tại Rap Việt mùa 2