#SÁCH GIÁO KHOA ĐIỆN TỬ

1 kết quả với Hashtag “SÁCH GIÁO KHOA ĐIỆN TỬ”

  • SGK của Bộ GD&ĐT sẽ có phiên bản điện tử công khai

    Trong văn bản giải trình về một số vấn đề trước kỳ họp Quốc hội, như chương trình - sách giáo khoa mới, thi THPT quốc gia, Bộ GD&ĐT đã đưa ra nhiều thông tin mới cũng như giải pháp khắc phục những bất cập về các nội dung này.