...

Ai cũng muốn "sang lên" nhưng cư xử thế nào để thực sự trở nên thanh lịch?

Dù bạn là ai, là nam hay nữ, để trở thành người thanh lịch đều phải hình thành từ những thói quen nhỏ hằng ngày.