...

Có thể bạn chưa biết về Sao Hải Vương - Hành tinh lạnh nhất trong Hệ Mặt Trời

Sao Hải Vương có rất nhiều kỷ lục: là hành tinh nhỏ nhất, lạnh nhất và xa nhất trong Hệ Mặt Trời.

Tin đọc nhiều