...

Rap Việt: Nhiều gương mặt tiềm năng lộ diện trong buổi casting tại miền Bắc

Không chỉ tại miền Nam, mà miền Bắc cũng có rất nhiều thí sinh tiềm năng đã xuất hiện trong buổi tuyển chọn cho Rap Việt mùa 2.