#SHOT ON IPHONE CHALLENGE#SHOT ON IPHONE CHALLENGE

...

Cuộc thi ảnh “Shot on iPhone challenge”: Khi công nghệ buộc phải nhường lối cho sáng tạo

Thiết bị chụp hình dù tốt đến đâu cũng không thể vượt qua sự sáng tạo. Những bức ảnh chiến thắng trong cuộc thi “Shot on iPhone” đã chứng minh được điều đó.