# siêu to khổng lồ

Có 3 kết quả với Hashtag “ siêu to khổng lồ”

Cây thanh long cổ thụ 'siêu to khổng lồ', quả sai trĩu cành cả làng ăn không hết

Cây thanh long cổ thụ "siêu to khổng lồ", quả sai trĩu cành cả làng ăn không hết