...

Tỉnh Sóc Trăng tạm dừng tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022

UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành công văn 953/UBND-VX về việc tạm dừng tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Tin đọc nhiều