...

Đưa giáo dục STEM vào trường học: Thầy, trò hào hứng tiếp cận phương pháp mới

Giáo dục STEM mở ra cơ hội cho học sinh được trải nghiệm môi trường sáng tạo, phát triển tư duy và ứng dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, giải quyết những vấn đề mà cuộc sống đặt ra.

Tin đọc nhiều