...

Xây dựng trường học xanh: Từ câu chuyện thu gom vỏ hộp sữa tới các sáng kiến bảo vệ môi trường

Ngày 5/11, tại Hà Nội, sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị “Xây dựng trường học xanh: Từ câu chuyện thu gom vỏ hộp sữa tới các sáng kiến bảo vệ môi trường”.

Tin đọc nhiều