#TÂM THƯ

Có 2 kết quả với Hashtag “TÂM THƯ”

Xúc động lời 'thầy giáo làng của các em' nhắn gửi học sinh sau những ngày bão lũ

Xúc động lời "thầy giáo làng của các em" nhắn gửi học sinh sau những ngày bão lũ

  • “Khai giảng, xin đừng thả bóng bay!”

    “Thả bóng bay lên trời: Bay cao ước mơ của các học sinh – Giết ước mơ của bao chú chim và rùa biển”, đó là thông điệp mà Nguyễn Nguyệt Linh (lớp 5M2, trường Marie Curie, Hà Nội) gửi tới hơn 40 trường học.