#TẮT MÁY TÍNH#TẮT MÁY TÍNH

...

Loại bỏ thông báo, tắt máy siêu nhanh trên Windows 10

Thay vì xác nhận một loạt thông báo trước khi tắt máy, thao tác dưới đây sẽ giúp bạn “đóng cửa” máy tính chỉ với một chút xíu thời gian.