...

Bạn sẽ không biết được cảm giác hạnh phúc khi thấy cảnh này đâu: Chỉ team sầu riêng mới hiểu!

Trong mùa dịch, người ta thì chọn dự trữ lương thực, mì gói các kiểu còn cô gái này lại dành nguyên chiếc tủ lạnh của mình để trữ sầu riêng. Nhìn hình ảnh này chắc chỉ có team mê sầu mới hiểu rõ thôi.

Tin đọc nhiều