# Thành Cry

Có 3 kết quả với Hashtag “ Thành Cry”

Rap Việt mùa 2: Xuất hiện thí sinh khiến Trấn Thành 'lệ rơi thành dòng' ở tập 1 vòng Chinh phục

Rap Việt mùa 2: Xuất hiện thí sinh khiến Trấn Thành "lệ rơi thành dòng" ở tập 1 vòng Chinh phục