# Thanh Sơn

Có 15 kết quả với Hashtag “ Thanh Sơn”

Hình ảnh thuở 'ngày xưa ơi' của Thanh Sơn gây bất ngờ vì tròn trịa, mũm mĩm khác hẳn hiện tại

Hình ảnh thuở "ngày xưa ơi" của Thanh Sơn gây bất ngờ vì tròn trịa, mũm mĩm khác hẳn hiện tại