...

Xây dựng văn hóa ứng xử cho thanh, thiếu niên, nhi đồng trong trường học

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2020-2025 với mục tiêu tăng cường xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học, xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện.