#THCS KHUẤT XÁ

1 kết quả với Hashtag “THCS KHUẤT XÁ”

  • Cô giáo tự tay may khẩu trang miễn phí cho học sinh

    Cảm thông với những khó khăn của học sinh người dân tộc thiểu số, cô Phan Thanh Hiền, giáo viên Trường THCS xã Khuất Xá (huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) ngày đêm may khẩu trang vải phát cho các bạn phòng ngừa lây nhiễm COVID-19.