...

Có nên sang quốc gia này làm việc: Tuần làm 4 ngày mà không bị trừ lương

Quốc gia "trong mơ" này là Iceland. Người dân nước này được phép giảm tuần làm việc xuống 35 giờ mà không bị trừ lương.

Tin đọc nhiều