...

Có thể bạn không biết nhưng thành công của bạn trong tương lai được quyết định từ thói quen của bạn trước năm 7 tuổi!

Có câu nói rằng: Child is father of the man. Đại ý có thể hiểu rằng, một con người được hình thành từ chính hành vi và thói quen khi còn trẻ.

Tin đọc nhiều