#THÔNG MINH#THÔNG MINH

...

TP. Hồ Chí Minh tiên phong xây dựng mô hình giáo dục thông minh

Thời gian qua, các trường học tại TP. Hồ Chí Minh đã tích cực đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học, quản trị nhà trường.