#TIÊM VACCINE

Có 10 kết quả với Hashtag “TIÊM VACCINE”

Tỉnh đầu tiên của miền Tây cho trẻ từ 12 - 15 tuổi tiêm vaccine phòng Covid-19

Tỉnh đầu tiên của miền Tây cho trẻ từ 12 - 15 tuổi tiêm vaccine phòng Covid-19