#tiem vaccine cho hoc sinh

Có 6 kết quả với Hashtag “tiem vaccine cho hoc sinh”

Tỉnh đầu tiên của miền Tây cho trẻ từ 12 - 15 tuổi tiêm vaccine phòng Covid-19

Tỉnh đầu tiên của miền Tây cho trẻ từ 12 - 15 tuổi tiêm vaccine phòng Covid-19