...

Học sinh Hải Phòng, Đồng Tháp, Hải Dương trở lại trường

Sáng nay, toàn bộ học sinh Hải Phòng, Đồng Tháp và một phần học sinh tỉnh Hải Dương đã đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng dịch COVID-19.

Tin đọc nhiều