#TRẠI HÈ QUỐC TẾ 2019

Có 11 kết quả với Hashtag “TRẠI HÈ QUỐC TẾ 2019”

Trại hè quốc tế 2019: Hà Nội - Future Leaders

Trại hè quốc tế 2019: Hà Nội - Future Leaders

 • Trại hè quốc tế 2019: London – Cambridge – Canterbury – Maidstone

  TNTP - Đây là Trại có uy tín và quy mô lớn nhất Anh Quốc, có Campsite tại 6 vùng khác nhau trên khắp Anh Quốc. Được thành lập năm 1980, là thành viên sáng lập của Hiệp hội trại sinh Anh Quốc và Hiệp hội Kỹ năng Anh Quốc.
 • Trại hè quốc tế 2019: Singapore

  TNTP - Trại do Trung tâm Đào tạo Kỹ năng Lãnh đạo trẻ và Trải nghiệm thực tế Singapore quản lý và điều hành. Hàng năm, trại đón nhận trên 1000 trại sinh và học viên, trong đó khoảng 1/4 là trại sinh quốc tế.
 • Trại hè quốc tế 2019: Tokyo – Shizuoka– Chiba

  TNTP - Hàng năm, có trên 1000 học sinh khắp nơi trên thế giới tham gia, trong đó gần 1/5 là Trại viên quốc tế. Hoạt động trại hè, trại đông, Tour trải nghiệm nông thôn Nhật Bản, các khóa kỹ năng mềm là thế mạnh của Trại.
 • Trại hè quốc tế 2019: Auckland – Hamilton – Rotorua

  TNTP - Trại do Trại hè Quốc tế Auckland-Hamilton, một trong những Trại Quốc tế có quy mô và uy tín nhất của New Zealand về đào tạo Kỹ năng Lãnh đạo trẻ, Công dân Toàn cầu, tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa cộng đồng.
 • Trại hè quốc tế 2019: Athen– Korinthos – Marathon- Attica

  TNTP - Trại là thành viên sáng lập của Hiệp hội Trại sinh Hy Lạp và là thành viên chính thức của Hiệp hội Trại sinh Quốc tế ICF từ năm 1980. Hàng năm Trại đón trên 3000 học sinh đến từ khắp các nước Châu Âu.
 • TRẠI HÈ QUỐC TẾ 2019: VANCOUVER – RICHMOND – BURNABY

  TNTP - Trại là Trung tâm đào tạo Kỹ năng Lãnh đạo trẻ hàng đầu của Vùng British Columbia, được thành lập năm 1957, là thành viên của Hiệp hội trại sinh vùng British Columbia.