#TRÌNH DUYỆT INTERNET#TRÌNH DUYỆT INTERNET

...

Những phím tắt hữu ích trên các trình duyệt web

Nếu nắm rõ các phím tắt khi sử dụng trình duyệt web, bạn sẽ tiết kiệm được khá nhiều thời gian. Dưới đây là những phím tắt cơ bản có thể sử dụng được cả trên Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge (Internet Explorer), Safari hay Opera.