#Trúng tuyển đại học

Có 3 kết quả với Hashtag “Trúng tuyển đại học”

Một ngành học ở TP. HCM chỉ tuyển được 2 thí sinh dù điểm chuẩn chỉ ở mức 14 điểm

Một ngành học ở TP. HCM chỉ tuyển được 2 thí sinh dù điểm chuẩn chỉ ở mức 14 điểm