...

Quỹ Vừ A Dính nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT

Vì những đóng góp và cống hiến cho giáo dục, chiều ngày 29/1, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã nhận được Bằng khen của Bộ GD&ĐT.

Tin đọc nhiều