...

Rộng mở cơ hội vào trường tư với thí sinh trượt lớp 10 công lập

Chỉ tiêu vào các trường THPT công lập không đáp ứng được tất cả nhu cầu học sinh lớp 9. Hơn 13.000 học sinh ở Thành phố Hồ Chí Minh chắc chắn không thể vào các trường công lập. Trường tư sẽ là lựa chọn cho các bạn.

Tin đọc nhiều