#tự ti

Có 4 kết quả với Hashtag “tự ti”

Tại sao bạn luôn cảm thấy bản thân rất thông minh, nhưng vẫn không giỏi giang được như người khác?

Tại sao bạn luôn cảm thấy bản thân rất thông minh, nhưng vẫn không giỏi giang được như người khác?