#TỤC LỆ

2 kết quả với Hashtag “TỤC LỆ”

  • Nguồn gốc phong tục Tết ông Công ông Táo

    Hằng năm, cứ đến ngày 23 tháng Chạp, người dân Việt Nam lại chuẩn bị mâm cơm cúng tiễn ông Táo về trời. Đây là một nét văn hóa đặc sắc, một phong tục đẹp của dân tộc Việt Nam đã được lưu truyền và gìn giữ từ bao đời nay.