#ỨNG DỤNG ITUNES

1 kết quả với Hashtag “ỨNG DỤNG ITUNES”

  • Sau 18 năm, iTunes bị Apple “khai tử”

    iTunes - phần mềm kết nối thiết bị Apple với máy tính Mac sẽ bị loại bỏ và được thay thế bằng các ứng dụng độc lập như Music, Podcast hay TV.