#ỨNG XỬ VĂN MINH#ỨNG XỬ VĂN MINH

...

6 phép lịch sự tối thiểu khi sử dụng phòng khách sạn

Khách sạn nào cũng sẽ muốn bạn có được trải nghiệm thoải mái, nhưng không phải vì vậy mà bạn muốn làm gì cũng được. Có những quy tắc lịch sự nên được tuân thủ để tránh gây ra ức chế cho nhân viên dọn phòng nhé.