15-05-2020 19:02:00

Vinamilk được bình chọn là thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất Việt Nam

Vinamilk được bình chọn là một trong 50 thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất đối với sinh viên Việt Nam 2020.

06-08-2019 09:00:00

Vinamilk là thương hiệu dẫn đầu Việt Nam theo Forbes công bố

Vinamilk tiếp tục nắm giữ vị trí dẫn đầu danh sách 50 thương hiệu dẫn đầu năm 2019 do Tạp chí Forbes Việt Nam công bố.

Tin đọc nhiều