#VIOLYMPIC#VIOLYMPIC

...

Violympic lần đầu tiên ứng dụng công nghệ 4.0 để đánh giá năng lực học sinh

TNTP - Bên cạnh những cải tiến đột phá về nội dung và hình thức thi, lần đầu tiên Violympic ứng dụng các công nghệ mới nhất như mô hình hoá kiến thức theo đồ thị, phân tích dữ liệu giúp cá nhân hoá việc học và kiểm tra học sinh.